کمترین: 
2742500
بیشترین: 
2830000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2810000
زمان: 
4/11 15:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 تیر 1397 , 2810000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 11:36","price":2742500},{"date":"1397/04/11 11:48","price":2750000},{"date":"1397/04/11 12:06","price":2810000},{"date":"1397/04/11 12:18","price":2830000},{"date":"1397/04/11 12:36","price":2810000},{"date":"1397/04/11 14:36","price":2820000},{"date":"1397/04/11 15:30","price":2810000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398