کمترین: 
248
بیشترین: 
257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
250
زمان: 
4/11 21:10
قیمت بات تایلند امروز 11 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 تیر 1397 , 250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:30","price":252},{"date":"1397/04/11 11:10","price":253},{"date":"1397/04/11 11:30","price":252},{"date":"1397/04/11 11:50","price":256},{"date":"1397/04/11 12:00","price":257},{"date":"1397/04/11 12:10","price":256},{"date":"1397/04/11 12:20","price":255},{"date":"1397/04/11 13:40","price":250},{"date":"1397/04/11 14:10","price":248},{"date":"1397/04/11 14:20","price":249},{"date":"1397/04/11 14:40","price":250},{"date":"1397/04/11 14:50","price":249},{"date":"1397/04/11 15:00","price":251},{"date":"1397/04/11 15:40","price":250},{"date":"1397/04/11 15:50","price":251},{"date":"1397/04/11 16:50","price":250},{"date":"1397/04/11 17:10","price":251},{"date":"1397/04/11 18:00","price":250},{"date":"1397/04/11 18:20","price":249},{"date":"1397/04/11 18:40","price":248},{"date":"1397/04/11 19:30","price":249},{"date":"1397/04/11 20:40","price":248},{"date":"1397/04/11 20:50","price":249},{"date":"1397/04/11 21:10","price":250}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398