کمترین: 
16
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17
زمان: 
4/11 18:10
قیمت درام ارمنستان امروز 11 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 11 تیر 1397 , 17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":16},{"date":"1397/04/11 18:10","price":17}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398