کمترین: 
4810
بیشترین: 
4977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4856
زمان: 
4/11 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 11 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 تیر 1397 , 4856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":4897},{"date":"1397/04/11 10:30","price":4898},{"date":"1397/04/11 10:40","price":4901},{"date":"1397/04/11 10:50","price":4902},{"date":"1397/04/11 11:10","price":4906},{"date":"1397/04/11 11:20","price":4904},{"date":"1397/04/11 11:30","price":4902},{"date":"1397/04/11 11:40","price":4901},{"date":"1397/04/11 11:50","price":4977},{"date":"1397/04/11 12:00","price":4971},{"date":"1397/04/11 12:10","price":4972},{"date":"1397/04/11 12:20","price":4946},{"date":"1397/04/11 12:50","price":4929},{"date":"1397/04/11 13:00","price":4906},{"date":"1397/04/11 13:10","price":4898},{"date":"1397/04/11 13:20","price":4849},{"date":"1397/04/11 13:40","price":4832},{"date":"1397/04/11 13:50","price":4830},{"date":"1397/04/11 14:10","price":4810},{"date":"1397/04/11 14:20","price":4840},{"date":"1397/04/11 14:30","price":4849},{"date":"1397/04/11 14:50","price":4881},{"date":"1397/04/11 15:00","price":4857},{"date":"1397/04/11 15:20","price":4869},{"date":"1397/04/11 15:30","price":4864},{"date":"1397/04/11 15:40","price":4888},{"date":"1397/04/11 15:50","price":4880},{"date":"1397/04/11 16:00","price":4877},{"date":"1397/04/11 16:30","price":4866},{"date":"1397/04/11 16:50","price":4863},{"date":"1397/04/11 17:00","price":4861},{"date":"1397/04/11 17:10","price":4881},{"date":"1397/04/11 17:20","price":4884},{"date":"1397/04/11 17:30","price":4878},{"date":"1397/04/11 17:50","price":4874},{"date":"1397/04/11 18:00","price":4863},{"date":"1397/04/11 18:10","price":4843},{"date":"1397/04/11 18:20","price":4845},{"date":"1397/04/11 18:30","price":4823},{"date":"1397/04/11 18:50","price":4816},{"date":"1397/04/11 19:00","price":4821},{"date":"1397/04/11 19:20","price":4833},{"date":"1397/04/11 19:30","price":4835},{"date":"1397/04/11 19:40","price":4833},{"date":"1397/04/11 19:50","price":4840},{"date":"1397/04/11 20:00","price":4832},{"date":"1397/04/11 20:10","price":4833},{"date":"1397/04/11 20:20","price":4840},{"date":"1397/04/11 20:30","price":4832},{"date":"1397/04/11 20:40","price":4825},{"date":"1397/04/11 20:50","price":4839},{"date":"1397/04/11 21:00","price":4846},{"date":"1397/04/11 21:10","price":4856}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399