کمترین: 
130
بیشترین: 
135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
130
زمان: 
4/11 18:20
قیمت روبل روسیه امروز 11 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 تیر 1397 , 130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":133},{"date":"1397/04/11 11:50","price":135},{"date":"1397/04/11 12:00","price":134},{"date":"1397/04/11 12:20","price":133},{"date":"1397/04/11 13:00","price":132},{"date":"1397/04/11 13:20","price":131},{"date":"1397/04/11 14:10","price":130},{"date":"1397/04/11 14:20","price":131},{"date":"1397/04/11 14:50","price":132},{"date":"1397/04/11 15:00","price":131},{"date":"1397/04/11 15:40","price":132},{"date":"1397/04/11 16:30","price":131},{"date":"1397/04/11 17:10","price":132},{"date":"1397/04/11 17:50","price":131},{"date":"1397/04/11 18:20","price":130}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398