کمترین: 
1048
بیشترین: 
1084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1058
زمان: 
4/11 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 تیر 1397 , 1058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":1067},{"date":"1397/04/11 10:40","price":1068},{"date":"1397/04/11 11:10","price":1069},{"date":"1397/04/11 11:40","price":1068},{"date":"1397/04/11 11:50","price":1083},{"date":"1397/04/11 12:10","price":1084},{"date":"1397/04/11 12:20","price":1081},{"date":"1397/04/11 12:40","price":1075},{"date":"1397/04/11 12:50","price":1076},{"date":"1397/04/11 13:00","price":1068},{"date":"1397/04/11 13:10","price":1066},{"date":"1397/04/11 13:20","price":1057},{"date":"1397/04/11 14:10","price":1048},{"date":"1397/04/11 14:20","price":1055},{"date":"1397/04/11 14:30","price":1057},{"date":"1397/04/11 15:00","price":1060},{"date":"1397/04/11 15:20","price":1062},{"date":"1397/04/11 15:30","price":1060},{"date":"1397/04/11 15:50","price":1063},{"date":"1397/04/11 16:30","price":1059},{"date":"1397/04/11 16:40","price":1060},{"date":"1397/04/11 17:10","price":1063},{"date":"1397/04/11 17:20","price":1065},{"date":"1397/04/11 17:30","price":1064},{"date":"1397/04/11 17:50","price":1062},{"date":"1397/04/11 18:00","price":1060},{"date":"1397/04/11 18:10","price":1056},{"date":"1397/04/11 18:30","price":1055},{"date":"1397/04/11 18:40","price":1052},{"date":"1397/04/11 18:50","price":1049},{"date":"1397/04/11 19:20","price":1053},{"date":"1397/04/11 19:30","price":1054},{"date":"1397/04/11 19:50","price":1055},{"date":"1397/04/11 20:00","price":1054},{"date":"1397/04/11 20:10","price":1053},{"date":"1397/04/11 20:20","price":1055},{"date":"1397/04/11 20:30","price":1053},{"date":"1397/04/11 20:40","price":1052},{"date":"1397/04/11 20:50","price":1054},{"date":"1397/04/11 21:00","price":1056},{"date":"1397/04/11 21:10","price":1058}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398