کمترین: 
6.7
بیشترین: 
7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.8
زمان: 
4/11 19:20
قیمت دینار عراق امروز 11 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 تیر 1397 , 6.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":6.9},{"date":"1397/04/11 11:50","price":7},{"date":"1397/04/11 12:40","price":6.9},{"date":"1397/04/11 13:20","price":6.8},{"date":"1397/04/11 14:10","price":6.7},{"date":"1397/04/11 14:20","price":6.8},{"date":"1397/04/11 19:00","price":6.7},{"date":"1397/04/11 19:20","price":6.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399