کمترین: 
742
بیشترین: 
768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
749
زمان: 
4/11 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 11 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 تیر 1397 , 749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":757},{"date":"1397/04/11 11:10","price":758},{"date":"1397/04/11 11:40","price":757},{"date":"1397/04/11 11:50","price":768},{"date":"1397/04/11 12:20","price":766},{"date":"1397/04/11 12:40","price":762},{"date":"1397/04/11 12:50","price":763},{"date":"1397/04/11 13:00","price":757},{"date":"1397/04/11 13:10","price":756},{"date":"1397/04/11 13:20","price":749},{"date":"1397/04/11 13:40","price":748},{"date":"1397/04/11 14:10","price":742},{"date":"1397/04/11 14:20","price":747},{"date":"1397/04/11 14:30","price":749},{"date":"1397/04/11 14:40","price":748},{"date":"1397/04/11 14:50","price":751},{"date":"1397/04/11 15:20","price":752},{"date":"1397/04/11 15:30","price":751},{"date":"1397/04/11 15:50","price":753},{"date":"1397/04/11 16:30","price":750},{"date":"1397/04/11 16:40","price":751},{"date":"1397/04/11 17:00","price":750},{"date":"1397/04/11 17:10","price":753},{"date":"1397/04/11 17:20","price":754},{"date":"1397/04/11 17:30","price":753},{"date":"1397/04/11 17:50","price":752},{"date":"1397/04/11 18:00","price":750},{"date":"1397/04/11 18:10","price":748},{"date":"1397/04/11 18:20","price":747},{"date":"1397/04/11 18:40","price":743},{"date":"1397/04/11 19:20","price":745},{"date":"1397/04/11 19:40","price":746},{"date":"1397/04/11 19:50","price":747},{"date":"1397/04/11 20:10","price":746},{"date":"1397/04/11 20:20","price":747},{"date":"1397/04/11 20:30","price":746},{"date":"1397/04/11 20:40","price":745},{"date":"1397/04/11 20:50","price":747},{"date":"1397/04/11 21:00","price":748},{"date":"1397/04/11 21:10","price":749}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398