کمترین: 
2505.8
بیشترین: 
2505.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2505.8
زمان: 
4/11 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 11 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 تیر 1397 , 2505.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":2505.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398