کمترین: 
67.7
بیشترین: 
67.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.7
زمان: 
4/11 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 11 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 تیر 1397 , 67.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":67.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398