کمترین: 
12879.4
بیشترین: 
12879.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12879.4
زمان: 
4/11 09:20
قیمت بات تایلند امروز 11 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 تیر 1397 , 12879.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":12879.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398