کمترین: 
1055.2
بیشترین: 
1055.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1055.2
زمان: 
4/11 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 تیر 1397 , 1055.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":1055.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398