کمترین: 
3124.2
بیشترین: 
3124.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3124.2
زمان: 
4/11 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 تیر 1397 , 3124.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":3124.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398