کمترین: 
358.3
بیشترین: 
358.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
358.3
زمان: 
4/11 09:20
قیمت دینار عراق امروز 11 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 تیر 1397 , 358.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":358.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398