کمترین: 
11085.8
بیشترین: 
11085.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11085.8
زمان: 
4/11 09:20
قیمت ریال عمان امروز 11 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 تیر 1397 , 11085.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":11085.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398