کمترین: 
1171.1
بیشترین: 
1171.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1171.1
زمان: 
4/11 09:20
قیمت ریال قطر امروز 11 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 تیر 1397 , 1171.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":1171.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398