کمترین: 
1136.7
بیشترین: 
1136.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1136.7
زمان: 
4/11 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 11 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 تیر 1397 , 1136.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":1136.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398