کمترین: 
14089.4
بیشترین: 
14089.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14089.4
زمان: 
4/11 09:20
قیمت دینار کویت امروز 11 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 تیر 1397 , 14089.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":14089.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398