کمترین: 
522
بیشترین: 
522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522
زمان: 
4/11 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 11 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 تیر 1397 , 522 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":522}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398