کمترین: 
475.4
بیشترین: 
475.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
475.4
زمان: 
4/11 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 11 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 تیر 1397 , 475.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":475.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398