کمترین: 
4298.2
بیشترین: 
4298.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4298.2
زمان: 
4/11 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 تیر 1397 , 4298.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":4298.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398