کمترین: 
3237.9
بیشترین: 
3237.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3237.9
زمان: 
4/11 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 11 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 تیر 1397 , 3237.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":3237.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398