کمترین: 
3842.2
بیشترین: 
3842.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3842.2
زمان: 
4/11 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 11 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 تیر 1397 , 3842.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":3842.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398