کمترین: 
642.6
بیشترین: 
642.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642.6
زمان: 
4/11 09:20
قیمت یوان چین امروز 11 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 تیر 1397 , 642.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":642.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398