کمترین: 
927.5
بیشترین: 
927.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
927.5
زمان: 
4/11 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 11 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 تیر 1397 , 927.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":927.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398