کمترین: 
5618.6
بیشترین: 
5618.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5618.6
زمان: 
4/11 09:20
قیمت پوند امروز 11 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 11 تیر 1397 , 5618.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":5618.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398