کمترین: 
4262.5
بیشترین: 
4262.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4262.5
زمان: 
4/11 09:20
قیمت دلار امروز 11 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 11 تیر 1397 , 4262.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":4262.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398