کمترین: 
1248.17
بیشترین: 
1253.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1248.77
زمان: 
4/11 16:00
قیمت اونس طلا امروز 11 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 11 تیر 1397 , 1248.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 04:00","price":1253.88},{"date":"1397/04/11 07:00","price":1251.76},{"date":"1397/04/11 10:00","price":1250.87},{"date":"1397/04/11 10:30","price":1250.13},{"date":"1397/04/11 11:00","price":1248.17},{"date":"1397/04/11 13:00","price":1248.36},{"date":"1397/04/11 13:30","price":1248.95},{"date":"1397/04/11 16:00","price":1248.77}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398