کمترین: 
2.854
بیشترین: 
2.913
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.861
زمان: 
4/11 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 11 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 تیر 1397 , 2.861 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 03:00","price":2.913},{"date":"1397/04/11 04:32","price":2.909},{"date":"1397/04/11 05:00","price":2.912},{"date":"1397/04/11 05:32","price":2.909},{"date":"1397/04/11 06:00","price":2.907},{"date":"1397/04/11 06:32","price":2.909},{"date":"1397/04/11 07:32","price":2.906},{"date":"1397/04/11 08:00","price":2.907},{"date":"1397/04/11 08:32","price":2.909},{"date":"1397/04/11 09:00","price":2.899},{"date":"1397/04/11 09:32","price":2.904},{"date":"1397/04/11 10:32","price":2.906},{"date":"1397/04/11 11:00","price":2.902},{"date":"1397/04/11 11:32","price":2.904},{"date":"1397/04/11 12:00","price":2.893},{"date":"1397/04/11 14:08","price":2.897},{"date":"1397/04/11 15:00","price":2.899},{"date":"1397/04/11 16:00","price":2.897},{"date":"1397/04/11 16:32","price":2.889},{"date":"1397/04/11 17:32","price":2.881},{"date":"1397/04/11 18:00","price":2.867},{"date":"1397/04/11 18:32","price":2.859},{"date":"1397/04/11 19:08","price":2.86},{"date":"1397/04/11 19:32","price":2.857},{"date":"1397/04/11 20:32","price":2.854},{"date":"1397/04/11 21:00","price":2.86},{"date":"1397/04/11 21:32","price":2.857},{"date":"1397/04/11 22:00","price":2.86},{"date":"1397/04/11 22:32","price":2.857},{"date":"1397/04/11 23:32","price":2.861}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398