کمترین: 
442.11
بیشترین: 
468.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
468.53
زمان: 
4/11 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 تیر 1397 , 468.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 01:00","price":445.1},{"date":"1397/04/11 02:00","price":446.27},{"date":"1397/04/11 04:00","price":451},{"date":"1397/04/11 05:00","price":447.56},{"date":"1397/04/11 07:00","price":445.78},{"date":"1397/04/11 10:00","price":445.61},{"date":"1397/04/11 10:30","price":444.73},{"date":"1397/04/11 11:00","price":442.11},{"date":"1397/04/11 13:00","price":447.44},{"date":"1397/04/11 16:00","price":446.9},{"date":"1397/04/11 19:00","price":445.6},{"date":"1397/04/11 19:30","price":466.93},{"date":"1397/04/11 22:00","price":468.53}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398