کمترین: 
6295
بیشترین: 
6622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6622
زمان: 
4/11 22:30
قیمت بیت کوین امروز 11 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 تیر 1397 , 6622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 01:00","price":6302.5},{"date":"1397/04/11 01:30","price":6314.3},{"date":"1397/04/11 02:30","price":6350.2},{"date":"1397/04/11 04:00","price":6364},{"date":"1397/04/11 04:30","price":6346.1},{"date":"1397/04/11 05:30","price":6341},{"date":"1397/04/11 07:00","price":6334.1},{"date":"1397/04/11 10:00","price":6304.8},{"date":"1397/04/11 11:00","price":6295},{"date":"1397/04/11 13:00","price":6348.1},{"date":"1397/04/11 16:00","price":6340},{"date":"1397/04/11 19:00","price":6552.6},{"date":"1397/04/11 19:30","price":6599.9},{"date":"1397/04/11 22:00","price":6609.7},{"date":"1397/04/11 22:30","price":6622}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398