کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/10 18:10
قیمت لیر سوریه امروز 10 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 10 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 13:20","price":16},{"date":"1397/04/10 13:50","price":15},{"date":"1397/04/10 18:10","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398