کمترین: 
16
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17
زمان: 
4/10 15:40
قیمت درام ارمنستان امروز 10 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 10 تیر 1397 , 17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 13:10","price":17},{"date":"1397/04/10 13:50","price":16},{"date":"1397/04/10 14:10","price":17},{"date":"1397/04/10 14:30","price":16},{"date":"1397/04/10 15:40","price":17}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398