کمترین: 
2709000
بیشترین: 
2742000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2739000
زمان: 
4/10 16:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 10 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 10 تیر 1397 , 2739000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 12:30","price":2719000},{"date":"1397/04/10 12:36","price":2709000},{"date":"1397/04/10 12:42","price":2716500},{"date":"1397/04/10 12:48","price":2719000},{"date":"1397/04/10 13:06","price":2729000},{"date":"1397/04/10 13:24","price":2731500},{"date":"1397/04/10 13:36","price":2734000},{"date":"1397/04/10 14:06","price":2738000},{"date":"1397/04/10 14:12","price":2742000},{"date":"1397/04/10 14:24","price":2734000},{"date":"1397/04/10 16:36","price":2739000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398