کمترین: 
2705000
بیشترین: 
2738000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2735000
زمان: 
4/10 16:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 تیر 1397 , 2735000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 12:30","price":2715000},{"date":"1397/04/10 12:36","price":2705000},{"date":"1397/04/10 12:42","price":2712500},{"date":"1397/04/10 12:48","price":2715000},{"date":"1397/04/10 13:06","price":2725000},{"date":"1397/04/10 13:24","price":2727500},{"date":"1397/04/10 13:36","price":2730000},{"date":"1397/04/10 14:06","price":2734000},{"date":"1397/04/10 14:12","price":2738000},{"date":"1397/04/10 14:24","price":2730000},{"date":"1397/04/10 16:36","price":2735000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398