کمترین: 
735000
بیشترین: 
755000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
755000
زمان: 
4/10 17:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 10 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 تیر 1397 , 755000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 12:18","price":744000},{"date":"1397/04/10 12:30","price":743500},{"date":"1397/04/10 12:36","price":735000},{"date":"1397/04/10 12:42","price":737000},{"date":"1397/04/10 13:06","price":742000},{"date":"1397/04/10 13:36","price":745000},{"date":"1397/04/10 14:24","price":747000},{"date":"1397/04/10 16:36","price":749000},{"date":"1397/04/10 17:30","price":755000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398