کمترین: 
1413000
بیشترین: 
1433000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1418000
زمان: 
4/10 17:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 10 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 تیر 1397 , 1418000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 12:18","price":1422000},{"date":"1397/04/10 12:30","price":1421500},{"date":"1397/04/10 12:36","price":1413000},{"date":"1397/04/10 13:06","price":1423000},{"date":"1397/04/10 13:36","price":1428000},{"date":"1397/04/10 16:36","price":1431000},{"date":"1397/04/10 16:48","price":1433000},{"date":"1397/04/10 17:30","price":1418000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398