کمترین: 
1410000
بیشترین: 
1430000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1415000
زمان: 
4/10 17:30
قیمت نیم سکه امروز 10 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 تیر 1397 , 1415000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 12:18","price":1419000},{"date":"1397/04/10 12:30","price":1418500},{"date":"1397/04/10 12:36","price":1410000},{"date":"1397/04/10 13:06","price":1420000},{"date":"1397/04/10 13:36","price":1425000},{"date":"1397/04/10 16:36","price":1428000},{"date":"1397/04/10 16:48","price":1430000},{"date":"1397/04/10 17:30","price":1415000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398