کمترین: 
64
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67
زمان: 
4/10 18:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 تیر 1397 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:30","price":64},{"date":"1397/04/10 11:40","price":65},{"date":"1397/04/10 12:40","price":66},{"date":"1397/04/10 13:10","price":67},{"date":"1397/04/10 13:50","price":66},{"date":"1397/04/10 16:30","price":67},{"date":"1397/04/10 16:40","price":66},{"date":"1397/04/10 17:40","price":67},{"date":"1397/04/10 17:50","price":66},{"date":"1397/04/10 18:10","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398