کمترین: 
1979
بیشترین: 
2073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2066
زمان: 
4/10 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 تیر 1397 , 2066 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":1979},{"date":"1397/04/10 11:40","price":1996},{"date":"1397/04/10 11:50","price":1994},{"date":"1397/04/10 12:00","price":1993},{"date":"1397/04/10 12:10","price":1996},{"date":"1397/04/10 12:20","price":1987},{"date":"1397/04/10 12:40","price":2029},{"date":"1397/04/10 12:50","price":2034},{"date":"1397/04/10 13:10","price":2048},{"date":"1397/04/10 13:20","price":2069},{"date":"1397/04/10 13:40","price":2073},{"date":"1397/04/10 13:50","price":2013},{"date":"1397/04/10 14:00","price":2023},{"date":"1397/04/10 14:10","price":2043},{"date":"1397/04/10 14:30","price":2017},{"date":"1397/04/10 14:40","price":2023},{"date":"1397/04/10 14:50","price":2031},{"date":"1397/04/10 15:20","price":2026},{"date":"1397/04/10 15:40","price":2041},{"date":"1397/04/10 16:20","price":2038},{"date":"1397/04/10 16:30","price":2046},{"date":"1397/04/10 16:40","price":2059},{"date":"1397/04/10 16:50","price":2040},{"date":"1397/04/10 17:20","price":2041},{"date":"1397/04/10 17:30","price":2043},{"date":"1397/04/10 17:50","price":2045},{"date":"1397/04/10 18:10","price":2054},{"date":"1397/04/10 18:20","price":2055},{"date":"1397/04/10 18:30","price":2068},{"date":"1397/04/10 18:40","price":2064},{"date":"1397/04/10 19:00","price":2057},{"date":"1397/04/10 19:10","price":2054},{"date":"1397/04/10 19:30","price":2052},{"date":"1397/04/10 19:50","price":2050},{"date":"1397/04/10 20:00","price":2054},{"date":"1397/04/10 20:10","price":2055},{"date":"1397/04/10 20:20","price":2053},{"date":"1397/04/10 20:40","price":2060},{"date":"1397/04/10 21:00","price":2058},{"date":"1397/04/10 21:10","price":2066}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398