کمترین: 
1016
بیشترین: 
1065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1061
زمان: 
4/10 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 تیر 1397 , 1061 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":1016},{"date":"1397/04/10 11:40","price":1025},{"date":"1397/04/10 11:50","price":1024},{"date":"1397/04/10 12:00","price":1023},{"date":"1397/04/10 12:10","price":1025},{"date":"1397/04/10 12:20","price":1020},{"date":"1397/04/10 12:40","price":1042},{"date":"1397/04/10 12:50","price":1045},{"date":"1397/04/10 13:10","price":1052},{"date":"1397/04/10 13:20","price":1063},{"date":"1397/04/10 13:40","price":1065},{"date":"1397/04/10 13:50","price":1034},{"date":"1397/04/10 14:00","price":1039},{"date":"1397/04/10 14:10","price":1049},{"date":"1397/04/10 14:30","price":1036},{"date":"1397/04/10 14:40","price":1039},{"date":"1397/04/10 14:50","price":1044},{"date":"1397/04/10 15:10","price":1043},{"date":"1397/04/10 15:20","price":1041},{"date":"1397/04/10 15:40","price":1048},{"date":"1397/04/10 16:20","price":1047},{"date":"1397/04/10 16:30","price":1051},{"date":"1397/04/10 16:40","price":1057},{"date":"1397/04/10 16:50","price":1048},{"date":"1397/04/10 17:30","price":1049},{"date":"1397/04/10 17:50","price":1050},{"date":"1397/04/10 18:10","price":1055},{"date":"1397/04/10 18:20","price":1056},{"date":"1397/04/10 18:30","price":1062},{"date":"1397/04/10 18:40","price":1060},{"date":"1397/04/10 19:00","price":1057},{"date":"1397/04/10 19:10","price":1055},{"date":"1397/04/10 19:30","price":1054},{"date":"1397/04/10 19:50","price":1053},{"date":"1397/04/10 20:00","price":1055},{"date":"1397/04/10 20:10","price":1056},{"date":"1397/04/10 20:20","price":1054},{"date":"1397/04/10 20:40","price":1058},{"date":"1397/04/10 21:10","price":1061}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399