کمترین: 
6.5
بیشترین: 
6.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.8
زمان: 
4/10 17:30
قیمت دینار عراق امروز 10 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 تیر 1397 , 6.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":6.5},{"date":"1397/04/10 11:40","price":6.6},{"date":"1397/04/10 12:40","price":6.7},{"date":"1397/04/10 13:10","price":6.8},{"date":"1397/04/10 13:50","price":6.7},{"date":"1397/04/10 14:10","price":6.8},{"date":"1397/04/10 14:30","price":6.7},{"date":"1397/04/10 16:30","price":6.8},{"date":"1397/04/10 16:50","price":6.7},{"date":"1397/04/10 17:30","price":6.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398