کمترین: 
5399
بیشترین: 
5654
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5636
زمان: 
4/10 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 تیر 1397 , 5636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":5399},{"date":"1397/04/10 11:40","price":5445},{"date":"1397/04/10 11:50","price":5439},{"date":"1397/04/10 12:00","price":5436},{"date":"1397/04/10 12:10","price":5445},{"date":"1397/04/10 12:20","price":5420},{"date":"1397/04/10 12:40","price":5534},{"date":"1397/04/10 12:50","price":5549},{"date":"1397/04/10 13:10","price":5587},{"date":"1397/04/10 13:20","price":5597},{"date":"1397/04/10 13:30","price":5645},{"date":"1397/04/10 13:40","price":5654},{"date":"1397/04/10 13:50","price":5491},{"date":"1397/04/10 14:00","price":5518},{"date":"1397/04/10 14:10","price":5575},{"date":"1397/04/10 14:30","price":5503},{"date":"1397/04/10 14:40","price":5518},{"date":"1397/04/10 14:50","price":5541},{"date":"1397/04/10 15:20","price":5528},{"date":"1397/04/10 15:40","price":5569},{"date":"1397/04/10 16:20","price":5559},{"date":"1397/04/10 16:30","price":5582},{"date":"1397/04/10 16:40","price":5606},{"date":"1397/04/10 16:50","price":5565},{"date":"1397/04/10 17:20","price":5569},{"date":"1397/04/10 17:30","price":5575},{"date":"1397/04/10 17:50","price":5579},{"date":"1397/04/10 18:10","price":5603},{"date":"1397/04/10 18:20","price":5607},{"date":"1397/04/10 18:30","price":5641},{"date":"1397/04/10 18:40","price":5631},{"date":"1397/04/10 18:50","price":5629},{"date":"1397/04/10 19:00","price":5613},{"date":"1397/04/10 19:10","price":5603},{"date":"1397/04/10 19:30","price":5598},{"date":"1397/04/10 19:40","price":5594},{"date":"1397/04/10 20:00","price":5603},{"date":"1397/04/10 20:10","price":5607},{"date":"1397/04/10 20:20","price":5601},{"date":"1397/04/10 20:40","price":5620},{"date":"1397/04/10 21:00","price":5615},{"date":"1397/04/10 21:10","price":5636}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398