کمترین: 
5908
بیشترین: 
6188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6167
زمان: 
4/10 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 10 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 تیر 1397 , 6167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":5908},{"date":"1397/04/10 11:40","price":5959},{"date":"1397/04/10 11:50","price":5953},{"date":"1397/04/10 12:00","price":5949},{"date":"1397/04/10 12:10","price":5959},{"date":"1397/04/10 12:20","price":5932},{"date":"1397/04/10 12:40","price":6056},{"date":"1397/04/10 12:50","price":6073},{"date":"1397/04/10 13:10","price":6115},{"date":"1397/04/10 13:30","price":6178},{"date":"1397/04/10 13:40","price":6188},{"date":"1397/04/10 13:50","price":6009},{"date":"1397/04/10 14:00","price":6039},{"date":"1397/04/10 14:10","price":6101},{"date":"1397/04/10 14:30","price":6022},{"date":"1397/04/10 14:40","price":6039},{"date":"1397/04/10 14:50","price":6070},{"date":"1397/04/10 15:10","price":6064},{"date":"1397/04/10 15:20","price":6050},{"date":"1397/04/10 15:40","price":6094},{"date":"1397/04/10 16:20","price":6084},{"date":"1397/04/10 16:30","price":6109},{"date":"1397/04/10 16:40","price":6146},{"date":"1397/04/10 16:50","price":6090},{"date":"1397/04/10 17:20","price":6095},{"date":"1397/04/10 17:30","price":6101},{"date":"1397/04/10 17:50","price":6105},{"date":"1397/04/10 18:10","price":6132},{"date":"1397/04/10 18:20","price":6136},{"date":"1397/04/10 18:30","price":6173},{"date":"1397/04/10 18:40","price":6163},{"date":"1397/04/10 18:50","price":6161},{"date":"1397/04/10 19:00","price":6142},{"date":"1397/04/10 19:10","price":6132},{"date":"1397/04/10 19:30","price":6126},{"date":"1397/04/10 19:50","price":6122},{"date":"1397/04/10 20:00","price":6132},{"date":"1397/04/10 20:10","price":6136},{"date":"1397/04/10 20:20","price":6130},{"date":"1397/04/10 20:40","price":6150},{"date":"1397/04/10 21:10","price":6167}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398