کمترین: 
720
بیشترین: 
755
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
752
زمان: 
4/10 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 10 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 تیر 1397 , 752 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":720},{"date":"1397/04/10 11:40","price":727},{"date":"1397/04/10 11:50","price":726},{"date":"1397/04/10 12:00","price":725},{"date":"1397/04/10 12:10","price":727},{"date":"1397/04/10 12:20","price":723},{"date":"1397/04/10 12:40","price":739},{"date":"1397/04/10 12:50","price":741},{"date":"1397/04/10 13:10","price":746},{"date":"1397/04/10 13:20","price":747},{"date":"1397/04/10 13:30","price":753},{"date":"1397/04/10 13:40","price":755},{"date":"1397/04/10 13:50","price":733},{"date":"1397/04/10 14:00","price":736},{"date":"1397/04/10 14:10","price":744},{"date":"1397/04/10 14:30","price":734},{"date":"1397/04/10 14:40","price":736},{"date":"1397/04/10 14:50","price":740},{"date":"1397/04/10 15:10","price":739},{"date":"1397/04/10 15:20","price":738},{"date":"1397/04/10 15:40","price":743},{"date":"1397/04/10 16:20","price":742},{"date":"1397/04/10 16:30","price":745},{"date":"1397/04/10 16:40","price":749},{"date":"1397/04/10 16:50","price":743},{"date":"1397/04/10 17:30","price":744},{"date":"1397/04/10 18:10","price":748},{"date":"1397/04/10 18:20","price":749},{"date":"1397/04/10 18:30","price":753},{"date":"1397/04/10 18:40","price":752},{"date":"1397/04/10 18:50","price":751},{"date":"1397/04/10 19:00","price":749},{"date":"1397/04/10 19:10","price":748},{"date":"1397/04/10 19:30","price":747},{"date":"1397/04/10 19:50","price":746},{"date":"1397/04/10 20:00","price":748},{"date":"1397/04/10 20:20","price":747},{"date":"1397/04/10 20:40","price":750},{"date":"1397/04/10 21:10","price":752}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398