کمترین: 
1204
بیشترین: 
1261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1257
زمان: 
4/10 21:10
قیمت یوان چین امروز 10 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 تیر 1397 , 1257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":1204},{"date":"1397/04/10 11:40","price":1214},{"date":"1397/04/10 11:50","price":1213},{"date":"1397/04/10 12:00","price":1212},{"date":"1397/04/10 12:10","price":1214},{"date":"1397/04/10 12:20","price":1209},{"date":"1397/04/10 12:40","price":1234},{"date":"1397/04/10 12:50","price":1237},{"date":"1397/04/10 13:10","price":1246},{"date":"1397/04/10 13:30","price":1259},{"date":"1397/04/10 13:40","price":1261},{"date":"1397/04/10 13:50","price":1224},{"date":"1397/04/10 14:00","price":1230},{"date":"1397/04/10 14:10","price":1243},{"date":"1397/04/10 14:30","price":1227},{"date":"1397/04/10 14:40","price":1230},{"date":"1397/04/10 14:50","price":1237},{"date":"1397/04/10 15:10","price":1235},{"date":"1397/04/10 15:20","price":1233},{"date":"1397/04/10 15:40","price":1242},{"date":"1397/04/10 16:20","price":1240},{"date":"1397/04/10 16:30","price":1245},{"date":"1397/04/10 16:40","price":1252},{"date":"1397/04/10 16:50","price":1241},{"date":"1397/04/10 17:20","price":1242},{"date":"1397/04/10 17:30","price":1243},{"date":"1397/04/10 17:50","price":1244},{"date":"1397/04/10 18:10","price":1249},{"date":"1397/04/10 18:20","price":1250},{"date":"1397/04/10 18:30","price":1258},{"date":"1397/04/10 18:40","price":1256},{"date":"1397/04/10 18:50","price":1255},{"date":"1397/04/10 19:00","price":1251},{"date":"1397/04/10 19:10","price":1249},{"date":"1397/04/10 19:30","price":1248},{"date":"1397/04/10 19:50","price":1247},{"date":"1397/04/10 20:00","price":1249},{"date":"1397/04/10 20:10","price":1250},{"date":"1397/04/10 20:20","price":1249},{"date":"1397/04/10 20:40","price":1253},{"date":"1397/04/10 21:10","price":1257}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398