کمترین: 
439.1
بیشترین: 
449.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442.95
زمان: 
4/10 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 تیر 1397 , 442.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 01:00","price":439.1},{"date":"1397/04/10 01:30","price":441.16},{"date":"1397/04/10 04:00","price":442.46},{"date":"1397/04/10 04:30","price":448.45},{"date":"1397/04/10 07:00","price":443.89},{"date":"1397/04/10 10:00","price":445.43},{"date":"1397/04/10 10:30","price":448},{"date":"1397/04/10 13:00","price":449.16},{"date":"1397/04/10 16:00","price":449.5},{"date":"1397/04/10 17:00","price":449.2},{"date":"1397/04/10 19:00","price":445.7},{"date":"1397/04/10 22:00","price":442.95}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398