کمترین: 
6320.7
بیشترین: 
6391.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6320.7
زمان: 
4/10 22:00
قیمت بیت کوین امروز 10 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 تیر 1397 , 6320.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 01:00","price":6321.8},{"date":"1397/04/10 01:30","price":6334},{"date":"1397/04/10 04:00","price":6333.1},{"date":"1397/04/10 04:30","price":6391.6},{"date":"1397/04/10 07:00","price":6351.6},{"date":"1397/04/10 10:00","price":6349.9},{"date":"1397/04/10 10:30","price":6364.9},{"date":"1397/04/10 13:00","price":6370.2},{"date":"1397/04/10 16:00","price":6366.9},{"date":"1397/04/10 16:30","price":6375.1},{"date":"1397/04/10 17:00","price":6379.9},{"date":"1397/04/10 19:00","price":6342.4},{"date":"1397/04/10 22:00","price":6320.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398