کمترین: 
7945
بیشترین: 
7945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7945
زمان: 
4/9 16:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 9 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 9 تیر 1397 , 7945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 16:40","price":7945}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398