کمترین: 
2729000
بیشترین: 
2835000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2729000
زمان: 
4/9 18:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 9 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 9 تیر 1397 , 2729000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 12:48","price":2835000},{"date":"1397/04/09 13:06","price":2805000},{"date":"1397/04/09 13:24","price":2791500},{"date":"1397/04/09 13:36","price":2779000},{"date":"1397/04/09 13:54","price":2769000},{"date":"1397/04/09 16:36","price":2759000},{"date":"1397/04/09 16:42","price":2749000},{"date":"1397/04/09 17:48","price":2739000},{"date":"1397/04/09 18:00","price":2729000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398